1. Osnovne odredbe

Ovim uvjetima korištenja se definiše odnos izmedu pružatelja usluga (u daljnjem tekstu IDC) i korisnika usluga koji može biti bilo koje pravno ili fizičko lice ( u daljnjem tekstu Korisnik). 

Uvjeti korištenja koji slijede su neophodni kako bismo osigurali što kvalitetniju uslugu svim našim korisnicima, a u isto vrijeme zadovoljili naše zakonske i moralne obaveze. 

2. Predmet poslovanja

IDC pruža usluge zakupa web hosting prostora, usluge registracije domena, usluge zakupa SSL Certifikata, kao i ostale uslužne djelatnosti i savjetovanje u vezi sa informacionim tehnologijama. 

Poslovanje se obavlja putem online servisa koji je dostupan na www.genesis.ba i pripadajućim poddomenama (u daljnjem tekstu web stranica).

3. Trajanje usluge